Identiteit

muziekboek ps29

Identiteit

De reformatorische identiteit is een verbindende factor in Zorghuys Vellerveste. Ieder mens wil voor zichzelf een woon- en leefomgeving die bij hem of haar past. Dat geldt in het bijzonder op het moment dat iemand zorg of hulpverlening nodig heeft. In een kwetsbare periode van het leven, zoekt hij geborgenheid, herkenbaarheid en veiligheid. Vellerveste wil in deze behoefte voorzien door zowel in het wonen als in de zorg duidelijke keuzes te maken die hierbij aansluiten. Door de nadruk op de reformatorische identiteit is Vellerveste een woonzorgcomplex waar reformatorische bewoners zich thuis voelen. Ons uitgangspunt is de Bijbelse opdracht om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Waarin komt onze identiteit tot uiting?

  • We spreken open en respectvol met en over onze bewoners.
  • De Bijbel is ons centrale uitgangspunt. We lezen dagelijks in de Bijbel na de maaltijden en zingen, zo mogelijk, een psalm.
  • De zondag is een rustdag, voor zover de verzorging het toelaat. De zondag staat in het teken van de verkondiging van het Woord: we gaan naar de kerk of luisteren mee via de kerktelefoon. U mag bezoek uitnodigen om samen de kerkdienst te beluisteren in uw eigen kamer. Om de zondag als rustdag te kunnen behouden ontvangen we verder geen bezoek.
  • Elk leven is een gave van God en daarom waardevol van het begin tot het einde. We vinden het onaanvaardbaar als het leven moedwillig beëindigd wordt. Als genezing zo goed als uitgesloten is, zetten we ons in om de pijn te verlichten en de bewoner respectvol te begeleiden.
  • Wij hanteren een terughoudend beleid met betrekking tot de moderne media. We hebben geen televisie en verwachten ook van onze bewoners dat ze geen televisie hebben.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0342 – 40 00 23

Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.